kvietimas mokytis2022

Spalio 14 d. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje, kaip ir visame pasaulyje, minima tarptautinė elektronikos atliekų diena. Įvairias veiklas integravome į 5-8 klasių formalųjį ugdymą: pamokų metu mokiniai žiūrėjo labai informatyvų VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ parengtą filmuką, diskutavo apie elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, perdirbimą, žalingą poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai. Mokiniai ne tik sužinojo naudingų, įdomių dalykų (pvz., kad išmestais ausinukais galima tris kartus apjuosti planetą!), bet ir grupėse atliko su dalyko pamoka susijusias užduotis (pvz., užrašyti išgirstus tarptautinius žodžius ir išsiaiškinti jų reikšmes; užrašyti sunkesnės rašybos daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius ir paaiškinti jų rašybos taisykles; užrašyti pagrindines diskusijos tezes, suformuluoti problemas ir t.t.). Toks integralus mokymasis ne tik naudingas, bet ir įdomus. Kuo daugiau kalbėsime apie pasaulio problemas, tuo labiau nutolinsime jo pabaigą.