kvietimas mokytis2022

Dirbtuves2021 12Gruodžio 17 d. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčios mergaitės dalyvavo Šiaulių Medelyno progimnazijos organizuotose respublikinėse dirbtuvėse „Lai Kalėdos sušildo“. Kūrybinių dirbtuvių pradžioje mokinės klausėsi pasakos, kurios metu išrinko šeimos vertybes. Pasirinktas svarbiausias vertybes vėliau įrašė į duotą eilėraštį savo kurtame atviruke. Mergaičių dalyvavimą dirbtuvėse organizavo specialioji pedagogė Indrė Rimkė.