kvietimas mokytis2022

  Įžengėme į Adventą. Šiuo metu visi turime būti šviesos nešėjai, atviri meilei, gailestingumui, geriems darbams ir žodžiams iš širdies, kurių niekada nebūna per daug...
  Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje jau aštuntą kartą vyko tradicinė adventinių poezijos skaitymų popietė „Žodžiai iš širdies". Susirinkę mokiniai ir mokytojai dalyvavo adventinėje meditacijoje, stebėjo choreografinę kompoziciją „Žiemos fantazija", klausė nuostabių smuiko, gitaros, ukulėlių ir saksofono garsų, gėrėjosi ansamblio „Vėjo dukros" dainomis.
  Bet karaliavo čia Poezija. 5-8 klasių mokiniai deklamavo Henriko Radausko, Bernardo Brazdžionio, Janinos Degutytės, Alfonso Nykos-Niliūno ir kitų žymių lietuvių poetų eilėraščius apie žiemą, tylą, grožį, gerumą ir stebuklo laukimą.
  Lietuvių kalbos mokytojos geriausia skaitove išrinko 8b klasės mokinę Patriciją Juknevičiūtę, itin jautriai padeklamavusią Vytauto Mačernio eilėraštį „Laiškas mirusiam draugui".
  Žiūrovų simpatijų prizą pelnė 6a klasės mokinys Tomas Bendoraitis, nuotaikingai deklamavęs humoristinį Violetos Palčinskaitės eilėraštį „Besmegenis išvyksta".
  Nuo žodžio, ištarto iš širdies, darosi jaukiau ir šilčiau. Gero žodžio aidas begalinis. Tad negailėkime gerų žodžių vieni kitiems. Jie gydo sielą, pakelia žmogų iš nevilties. Ir jie nieko nekainuoja...