kvietimas mokytis2022

Lapkričio – gruodžio mėnesiais 2a klasės (auklėtoja Virginija Dautartienė), 3a klasės (auklėtoja Ženeta Miladauskienė), 3b klasės (auklėtoja Zita Kuncevičienė), 3c klasės (auklėtoja Aušrelė Baranauskienė), 4c klasės (auklėtoja Gražina Hofšteterytė) ir 5a klasės mokiniai ( auklėtoja Rasa Mikelionienė) dalyvavo pamokėlėse, kuriose susipažino su kurčiųjų kultūra bei gestų kalba. Mokiniai sužinojo svarbiausius kurčiųjų kultūros bruožus, mokėsi gestų kalbos pagrindinių gestų, išsiaiškino pagrindinius bendravimo su kurčiaisiais būdus ir gavo visus atsakymus apie kurtumo (ne)galią. Pamokėles organizavo specialioji pedagogė Indrė Rimkė.