kvietimas mokytis2022

Kasmet gruodžio 3-iąją minima Tarptautinė žmonių su negalia diena – proga atidžiau pažvelgti į negalią turinčių žmonių situaciją ir vaidmenį visuomenėje.

Šia proga mūsų mažiausieji, 1-2 klasių mokiniai, dalyvavo integruotoje pamokoje, kurią vedė  tikybos mokytoja Elena Antanavičienė ir specialioji pedagogė Indrė Rimkė. Pamokos metu mokiniai susipažino su įvairiomis negaliomis, ugdėsi empatiją, jautrumą, toleranciją kitokiam, kalbėjo apie negalią turinčių įtrauktį į visuomenę bei aplinkos pritaikymą. Tikybos mokytoja pasakojo apie Jėzaus darytus stebuklus - išgydytus neįgaliuosius.

 

5-8 klasių mokiniai, dar spalio mėnesį, lietuvių kalbos mokytojų: Auksės Pukinskienės, Vitalijos Savickienės ir Irenos Kaklauskienės buvo paskatinti skaityti knygas apie negalią, pasirinkti patikusią knygos citatą ir ją iliustruoti. O šiandien, gruodžio 3-ąją, mokinių citatų paroda puošia progimnazijos erdves.

Tarptautinės žmonių su negalia dienos minėjimo iniciatorė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.