kvietimas mokytis2022

Lapkričio 29 d. Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje buvo minima tarptautinė draugo diena. Ryte mokinius pasitikome su muzika, dalinome atvirukus, kuriais jie galėjo pasveikint savo draugą. Ir tuo viskas tik prasidėjo... Pradinių klasių mokiniai su savo klasių, muzikos, tikybos mokytojomis, mokyklos psichologe, socialine pedagoge diskutavo apie draugystę, žiūrėjo ir aptarė video, dalinosi mintimis apie draugystę ir tikrus draugus, piešė draugų portretus ir atvirukus, žaidė komandinius, pasitikėjimo žaidimus. Dalis mokinių lankėsi Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, kur draugo dieną jiems pravedė aktorė Nijolė Forman.

 

Vyresnių klasių mokiniai lietuvių kalbos pamokose rinko citatas draugystės tema bei jose ieškojo meninių priemonių, kūrė knygeles „Draugystės istorijos“, kurias  vaikai susižavėję apžiūrinėjo mokyklos bibliotekoje, kurioje taip pat buvo paruošta ir knygų apie draugystę bei draugus paroda. Anglų kalbos pamokose mokiniai rašė rašinėlius apie savo draugą. Klasių valandėlių metu mokiniai pristatinėjo skaidres, skaitė Bruno Ferero apsakymus, rašė laiškus draugui.  Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai kūrė bendrą plakatą, kalbėjo apie gero draugo savybes, žiūrėjo video apie tai, koks turi būti geras draugas.

Mokiniai buvo pakviesti dalyvauti virtualiame fotografijų konkurse „Draugystė veža“. Kurio laureate tapo 6a klasės mokinė Miglė kartu su drauge Deimante.

Džiaugiamės mokytojų ir vaikų aktyvumu. Juk tikra draugystė  - tai kaip nuostabi dovana, kurią galima išsivynioti ir mėgautis kiekvieną dieną!