kvietimas mokytis2022

Spalio mėnesį Mažeikių „Jievaro“ pagrindinė mokykla kvietė Lietuvos Respublikos bendrojo bei specialiojo ugdymo įstaigų mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvauti parodoje „Rudenėlio portretas“. Parodos tikslas – ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, turtinti emocinę mokinių patirtį, skatinti kūrybinį aktyvumą kuriant darbus. Darbelius parodai paruošė ir mūsų progimnazijos mokinės: Jovita, Evelina, Paulina, Gabija, kurios apdovanotos padėkomis. Mergaites parodoje dalyvauti paskatino specialioji pedagogė Indrė Rimkė.