Rugsėjo 13 d. mokykloje vyko tradicinis "Solidarumo bėgimas" - tai unikalus projektas, kurio metu moksleiviai, susivieniję bendrai sportinei veiklai, gali padėti vieni kitiems. Tai ne tik paramos, bet ir sąmoningumo bei pilietiškumo ugdymo ankstyvame amžiuje iniciatyva. Projekto tikslas - surinkti lėšų konkrečioms, iš anksto numatytoms veikloms, skatinančioms labiausiai pagalbos reikalingų vaikų fizinę ir emocinę gerovę.