Gegužės mėnesį specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbelius respublikiniam dailės darbų konkursui „Mano svajonė“. Konkurso tikslas – ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, skatinti jų kūrybinį aktyvumą ir parengti atliktų darbų konkursą, skirtą vaikų gynimo dienai paminėti. Konkurse dalyvavo Evelinos, Paulinos ir Ruslano parengti darbai. Mokinius parodai ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

mano svajone2021 06