Reportažas apie mokyklą

Gegužės mėn. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė kūrybinius darbelius konkursui „Sapnavau sapnavau, kad mėnulyje buvau“. Konkurso tikslas - mokyti pastebėti ir pajusti grožį, su menine kūryba kaip raiškos priemone, kurti ir išgyventi kūrybos džiaugsmą. Specialioji pedagogė Indrė Rimkė komisijai pateikė Patricijos ir Paulinos paruoštus darbus. Mokinės apdovanotos padėkomis.