Reportažas apie mokyklą

   Specialioji pedagogė Indrė Rimkė 2020 m. rugsėjo mėn. dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-04-0001 ir Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo (projekto) „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“  mokymuose „Specialiosios mokymo priemonės. Jų pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius”, todėl įgijo teisę teikti paraišką specialiosioms mokymo priemonėms gauti. 
    Agentūra, atsižvelgdama į specialiųjų poreikių turinčių mokinių poreikius, progimnazijai skyrė interaktyviąsias edukacines grindis bei komunikatorių. 
    Mokiniai jau išbandė naujas priemones papildžiusias specialiosios pedagogės kabinetą.