Reportažas apie mokyklą

Balandžio mėn. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbus respublikinei meninės kūrybos darbų parodai „Pavasario saulė prašvito meiliai...“, kurį organizavo Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras. Parodos tikslas – skatinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinius gebėjimus. Parodoje dalyvavo  Austėjos, Bertos, Gvido, Samantos darbai. Už dalyvavimą mokiniai apdovanoti padėkomis. Mokinius konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.