Rekomendacijos dėl COVID-19 prevencijos

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencija ugdymo įstaigose.

 

 

  Nuotolinis mokymas ir mokymasis – iššūkis visai Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenei. Mūsų mokyklos mokiniams informacinių technologijų pamokos - lyg žaidimas, kai  galima kūrybiškai ir aktyviai įsitraukti į mokymosi veiklas.

  Gruodžio mėnesį informacinių technologijų pamokose mokiniai mokėsi kurdami.  Kūrybinėse veiklose aktyviai naudojosi canva.com internetinės svetainės įrankiais. Savo ir klasės draugų darbo rezultatais žavėjosi visi kūrybinėse veiklose dalyvavę 6 - 7 klasių mokiniai. Mokiniams pavyko sukurti interaktyvius plakatus bei virtualius sveikinimus artėjančių kalendorinių švenčių proga. Mokiniai aktyviai kūrė atvirukus, statinius ir dinaminius plakatus. Žinoma, kai kuriems mokiniams pavyko sukurti ir puikius video sveikinimus su puikiai pasirinkta sveikinimo idėja, tikslingai suplanuota darbo struktūra. Apibendrindami kūrybinės veiklos rezultatus mokiniai drąsiai, informatyviai ir suprantamai reflektavo savo realizuoto darbo idėją, kūrybinės veiklos eigą ir procesus bei pristatė darbo rezultatus.

  Taigi, nuotolinis mokymas ir mokymasis informacinių technologijų pamokose tikrai įdomus ir kūrybiškas, paremtas patyriminio mokymosi svarba. 6 – 7 klasių mokinių mokymasis iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų skatina mokinius aktyviai įsitraukti į kitokį, įdomesnį mokymosi procesą.

  Daugiau mokinių kūrybinių darbų galite peržiūrėti  čia(Miglės Ambrazevičiūtės 7a kl., Tito Šiaulio 6a kl., Žemynos Biržinytės 6a kl., Gabijos Samaitės 7b kl., Meinardo Šiugždos 6a kl.) 
  Grabrielės Briedytės (6a kl.) sveikinimas „Kūčios“  
   Ainės Butvilaitės (7b kl.) sveikinimas

Informacinių technologijų mokytoja Jurgita Kraciejienė