Spalio 19-23 d. mokykloje vyksta ugdymo karjerai savaitė. Mokiniai klasių valandėlių metu sužino apie kokią nors profesiją, kurią pristato klasės tėveliai. Piešia ir rašo apie savo svajonių profesiją, pildo karjeros planus. Integruotų pamokų metu mokytojai pristato mokiniams įvairiausias profesijas, kurioms reikalingos jų dėstomo dalyko žinios.

Keletas savaitės akimirkų:

4b klasė: Rojaus mamytė Eglė, supažindino mokinius su psichologo profesija. Vaikai atliko įdomią užduotį: visiems ant nugaros priklijavo po lapą, o vaikai parašė daug gražių žodžių apie tą vaiką. Danieliaus mamytė Lina supažindino su draudimo agento profesija, organizavo proto mūšį, o  geriausius apdovanojo atšvaitais.

6b mokiniai per anglų kalbos pamoką rašė rašinėlius tema "My dream job".

Pirmąją 4c klasės Ugdymo karjerai savaitės dieną mokiniai pristatė savo darbus tęstiniame projekte "Iškiliausi pasaulio ir Lietuvos žmonės". Ant A3 lapų ir didesnių, vaikai namuose piešė, karpė, klijavo bei aprašė įvairių profesijų žymių žmonių gyvenimą, jų pasiekimus. Medžiagos ieškojo internete, enciklopedijose, kituose šaltiniuose. Klasėje papasakojo apie žymius įvairių profesijų žmones klasės draugams. Parengė atliktų darbų parodą.

Spalio 20 d. 3a klasėje lankėsi Martyno mamytė ir pristatė spaudos, reklamos specialisto profesiją. Mokiniai susipažino su poligrafija - spaudos technikos būdais. Smagu buvo dalyvauti knygos, brošiūros leidybos procese. Daug vaikams džiaugsmo sukėlė  leidyklos gaminamų produktų parodėlės apžiūra.

2c klasės mokiniai  vaikai susipažino su gydytojo profesija ir ją iliustravo.

Zita Venckutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui