Globalinės problemos – tai šiuolaikinio pasaulio socialiniai reiškiniai ir procesai, kurie savo apimtimi ir reikšmingumu yra pasaulinio masto, susiję su gyvybiniais visų šalių ir tautų interesais.
Visų globalinių problemų centras ir jungianti grandis yra žmonija ir jos ateitis.

Aštuntų klasių mokiniai domėjosi ekologinėmis, demografinėmis, socialinėmis ir ekonominėmis problemomis ir jų sprendimo būdais.

Dirvožemio tarša

Gamtos išteklių mažėjimas

Infliacija pasaulyje

Terorizmas

Ledynų tirpimas

Vandens tarša