Spausdinti

  Šiemet, minint Gedulo ir vilties dieną, mūsų progimnazija prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“.
  Aitvaras kaip simbolis žmonių sąmonėje turi teigiamą prasmę – jis, kaip ir žmonių svajonės, yra laisvas ir plazdenantis ore. Žmonės, kurie buvo ištremti, neteko visko: Tėvynės, namų, artimųjų, laisvės ir galimybės rinktis. Tačiau svajones, viltį galėjo turėti, neišsiduodami ir tvirtai saugodami savo širdyje.
Aitvaro simbolis yra sutinkamas lietuvių tautosakoje, apie aitvarus yra pasakų ir pasakėčių. Ruošiantis Gedulo ir vilties dienai, mokiniai susipažino ne tik su buvusių tremtinių ir politinių kalinių prisiminimais, bet skaitė Simono Stanevičiaus pasakėčią „Aitvarai“ ir analizavo, kokią prasmę žmogui turėjo aitvaras.
Pilietinės iniciatyvos tikslai:
• paskatinti mokinius domėtis Lietuvos gyventojų trėmimų istorija iš artimiausios aplinkos: paklausti apie tai tėvus, senelius, prosenelius bei tų įvykių liudininkus – buvusius tremtinius ir politinius kalinius;
• prisiminti mūsų šalies istoriją, žinoti ją ir tuo pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones.
Pilietinės iniciatyvos uždaviniai:
- paskatinti mokinius domėtis vykusiais trėmimais (kokie žmonės buvo tremiami, kodėl, kas ir kaip organizavo trėmimus ir t.t.);
- skaityti, analizuoti tremtinių, politinių kalinių atsiminimus;
- gaminti pilietinės iniciatyvos simbolį – aitvarą (daryti iš popieriaus ar kt. medžiagos arba piešti piešinius, kuriuose būtų aitvarai).
Kviečiame į virtualią mokinių gamintų aitvarų parodą.