Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos penktų-šeštų klasių mokiniai vykdė integruotą tikybos-etikos projektą „Mokinio dienoraštis“.

Šio dorinio ugdymo projekto tikslas - suformuoti savęs pažinimo bei vertinimo įgūdžius, įgyti aktyvų ir kūrybišką požiūrį sprendžiant iškilusias saviugdos problemas; ugdyti bendruomeniškumo ir socialinio aktyvumo gebėjimus; stiprinti bendravimą bei bendradarbiavimą tarp mokyklos ir šeimos.

Mokinai atliko kūrybines, savęs pažinimo užduotis, peržiūrėjo ir analizavo klasikinį režisieriaus Giedrio filmą „Gražuolė“, kuris pasakoja apie savęs pažinimo svarbą.

Baigiamoji užduotis – „Vertybių tyrimas“. Mokiniai, susipažino su sąvokomis „vertybė“ ir „gėrybė“, jas lygino. Vaikai apklausė artimiausius savo aplinkos žmones, prašydami jų įvardinti penkias svarbiausias vertybes. Apibendrinus rezultatus, kiekvienas mokinys išskyrė svarbiausią savo šeimos vertybių trejetą

Vertybės, kurias renkasi žmogus, kuria jo asmenybę, daro gyvenimą laimingesniu ir prasmingesniu.

dienoraštis2020 06