rieda saul2020 05Progimnazijos priešmokyklinės grupės mokinė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Rieda saulė per pasaulį”. Mokinę konkursui ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.