KVIEČIAME MOKYTIS 
KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE

 pagal  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

 Skaityti daugiau...

 

Nuotolinis mokymas mokiniams buvo nemažas išbandymas, padėjęs subręsti, tapti savarankiškesniems.Svarbiausia, kad mokiniai suprato, kokia svarbi dovana  - tiesioginis bendravimas su mokytojais ir klasės draugais...Apie tai 7c klasės mokinės Gerdos Misevičiūtės eilėraštukas.

Kai karantinas prasidėjo,
Vaikai mokyklą palikt turėjo...
Prie kompiuterių prisėdo,
O laikas taip greit prabėgo..

Čia savaitė, čia jau dvi,
Laike, kur taip greit skubi?
Dienynas, zoom, Eduka –
Pilna galva vienų klaustukų!

Guodžia vien mintis tiktai –
Greitai baigsis visa tai.
Grįšim į klases jaukias,
Matysim vėlei šypsenas šviesias.

Pasiilgom nuoširdžiai visų –
Draugų ir draugių, mokytojų nuostabių.
Supratome:svarbiausia iš tiesų yra
Bendravimo ne per ekraną dovana...