priemimas2020

 

Vyksta mokinių priėmimas į priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klases.

 

 

 

 

busimi pirmokai2020

Nuotolinis mokymas mokiniams buvo nemažas išbandymas, padėjęs subręsti, tapti savarankiškesniems.Svarbiausia, kad mokiniai suprato, kokia svarbi dovana  - tiesioginis bendravimas su mokytojais ir klasės draugais...Apie tai 7c klasės mokinės Gerdos Misevičiūtės eilėraštukas.

Kai karantinas prasidėjo,
Vaikai mokyklą palikt turėjo...
Prie kompiuterių prisėdo,
O laikas taip greit prabėgo..

Čia savaitė, čia jau dvi,
Laike, kur taip greit skubi?
Dienynas, zoom, Eduka –
Pilna galva vienų klaustukų!

Guodžia vien mintis tiktai –
Greitai baigsis visa tai.
Grįšim į klases jaukias,
Matysim vėlei šypsenas šviesias.

Pasiilgom nuoširdžiai visų –
Draugų ir draugių, mokytojų nuostabių.
Supratome:svarbiausia iš tiesų yra
Bendravimo ne per ekraną dovana...