Regimojo ir dvasinio pasaulio vaizdai yra meninės kūrybos įkvėpimo šaltinis. Todėl senovės žmonių dirbiniai yra lyg paveikslai, pasakojantys apie tų laikų tikėjimą, papročius ir grožio sampratą. Šeštų klasių mokiniai tyrinėjo senovės baltų papuošalus, domėjosi simbolių reikšme, kūrė papuošalą-amuletą, puošė jį baltų ornamentais.
Mokytoja Jūratė Varnagirė