Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 5a klasės mokiniai nusprendė dalyvauti „Baltosios lazdelės" dienos, skirtos neregintiems žmonėms, renginiuose. Vaikai, kartu su auklėtoja Ilona Čimžiene, gamino taktilinę knygelę vaikams, kurią skyrė Kauno aklųjų ir silpnaregių bibliotekai. Pasitarę su lietuvių kalbos mokytoja Aukse Pukinskiene, vaikai gamino knygelę, kurią šiuo metu skaito patys - J. Biliūno „Kliudžiau“. Sukurtą knygelę vaikai nunešė į biblioteką, kur galėjo apžiūrėti įvairiausias neregiams skirtas knygas, žemėlapius, meno albumus, išgirsti įdomų pasakojimą apie Brailio rašto atsiradimo istoriją ir įsijausti į aktoriaus, įgarsinančio knygas neregintiems, vaidmenį. Buvo labai įdomu, o svarbiausia, supratome, kad negalia ar kitos kliūtys negali sutrukdyti siekti savo tikslų ir svajonių!