KVIEČIAME MOKYTIS 
KAUNO MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE

 pagal  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

 Skaityti daugiau...

 

Mokykla vykdo projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-001) Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programą.