Rekomendacijos dėl COVID-19 prevencijos

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencija ugdymo įstaigose.

 

 

QUEST LogoMokykla vykdo projekto "Saugios aplinkos kūrimas II" (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) LIONS QUEST socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programą "Paauglystės kryžkelės".