Šiame numeryje:

ANGELO PĖDUTĖMIS ...

ŽODŽIO DOVANA

KORUPCIJAI – NE

RUGSĖJO 26-OJI – EUROPOS KALBŲ DIENA

 DIENA BE CIGARETĖS RANKOJE…

POPIETĖ SU PIKUOLIU

RUDENĖLIO ŠVENTĖ

TYRĖJŲ NAKTIS

GRAŽIOJI LENKIJA

O LEISK TAU, MOKYTOJAU, NUSILENKTI...

KNYGŲ PELĖDA

KRYŽIAŽODIS